گواهینامه ها در یک نگاه

گواهینامه ها در یک نگاه

 • گواهینامه GBC ITALIA (استاندارد رعایت اصول اتلاف انرژی در ساختمان ها و برج ها، ساختمان های پاک)
 • گواهینامه ایزو ۶۵۱۲ (استاندارد مدیریت ساخت و ساز ساختمان - هماهنگی مدولار - ارتفاعات طبقات و ارتفاعات اتاق)
 • گواهینامه ایزو ۲۸۴۸ (استاندارد مدیریت ساخت و ساز ساختمان - هماهنگی مدولار - اصول و قوانین)
 • گواهینامه بین المللی ایزو ۲۱۵۰۰ (مدیرت پروژه های ساختمانی)
 • گواهینامه بین المللی ایزو ۱۰۰۰۶ (مدیرت کیفیت در پروژه های ساختمانی)
 • گواهینامه بین المللی HSE (سیستم مدیرت ایمنی شغلی و محیط زیست در پروژه های ساختمانی)
 • گواهینامه بین المللی ایزو ۹۰۰۱ (سیستم مدیرت کیفیت خدمات و اجرا در پروژه های ساختمانی)
 • گواهینامه بین المللی ایزو ۳۸۳۴ (الزامات کیفیت جوشکاری)
 • گواهینامه بین المللی ایزو ۳۸۸۱ (ساخت و ساز ساختمان - هماهنگی مدولار - پله ها و دهانه راه پله - ابعاد مختصات)
 • گواهینامه بین المللی ایزو ۲۳۰۴۵ (برنامه ریزی محیط زیست ساختمان - راهنمایی برای ارزیابی کارایی انرژی ساختمان های جدید)
 • گواهینامه بین المللی ایزو ۱۶۸۱۴ (برنامه ریزی محیط زیست - کیفیت هوا در محیط داخلی - روش های ارائه کیفیت هوای داخل ساختمان برای استفاده انسانی)
 • گواهینامه بین المللی ایزو ۱۶۸۱۸ (برنامه ریزی محیط زیست - بهره وری انرژی - اصطلاحات)
 • گواهینامه بین المللی ایزو ۱۱۴۳۲ (‌ساخت و ساز ساختمان - مهر و موم - تعیین قدرت فشاری)
 • گواهینامه بین المللی ایزو ۵۰۰۲۱ (مدیریت انرژی و صرفه جویی در انرژی - دستورالعمل کلی برای انتخاب ارزیابی کنندگان صرفه جویی در انرژی)
 • گواهینامه بین المللی ایزو ۷۰۷۸ (ساخت و ساز ساختمان - روش راه اندازی، اندازه گیری و نقشه برداری - واژگان و دستورالعمل)

تاییده های بین المللی

جهت مشاوره و ممیزی گواهینامه های بین المللی ساختمانی، شرکت های پیمانکاری و ساختمانی با ما در ارتباط باشید.